Przejdź do głównej zawartości

"Pomaganie jest fajne"

Szkolny konkurs na opowiadanie na temat: „Pomaganie jest fajne”
Organizator: Szkolne Centrum Wolontariatu Cel konkursu: Konkurs ma na celu promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży oraz odkrywanie talentów literackich.
Regulamin:
1. Uczestnik pisze opowiadanie, którego treść nawiązuje do hasła konkursu: „Pomaganie jest fajne”
2.Ostateczny termin oddawania prac: 6 marca 2017 roku. Wydrukowane i opisane prace: (Imię, nazwisko, klasa) należy składać w gabinecie Pedagoga Szkoły lub oddać opiekunom Szkolnego Centrum Wolontariatu: Pani Ewie Brzegowej – Florek, Pani Oktawii Kaplicie lub Pani Agnieszce Urban
3. Wymagania: maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka 12 Times New Roman, pojedyncza interlinia
4. Dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewiduje się nagrody książkowe oraz publikacje opowiadań na blogu: Halo Drugie